GeoMap
เลขทะเบียน เลขชั้น เลขสนาม ชนิดหิน ชื่อหิน รายละเอียด แหล่งตัวอย่าง ชื่อผู้ส่ง
XT0002 หินตะกอน รอยแตกรูปหลายเหลี่ยมที่เกิดจากการหดตัวของหินทรายเนื้อละเอียดที่ถูกแดดเผา หินทรายเนื้อหยาบกว่าเข้าไปแทนที่ในรอยแตก ท่าอุเทน นครพนม พล เชาว์ดำรงค์
XT0001 ST1 หินตะกอน ก้อนแบน 50x70 ซม ปรัชญา บำรุงสงฆ์
XS0049 SL8 หินตะกอน oncoid แสดงการคัดขนาด จากเม็ดโตขึ้นไปหาเล็ก เป็นตัวอย่างทางโครงสร้างด้วย แม่ทะ แม่ทะ ลำปาง พล เชาว์ดำรงค์
XS0014 SK20(S253) หินตะกอน medium to coarse grained sandstone สลับ mudstone สีเทาเข้ม แสดง lamination ป่าคา ท่าวังผา น่าน อนุวัชร ตรีโรจนานนท์
XS0013 5 หินตะกอน หินปูน หินปูนสีเทา แทรกสลับหินดินดาน แสดงหลักฐานของ strom lag บางขัน บางขัน นครศรีธรรมราช อนุวัชร ตรีโรจนานนท์
XS0012 SL8 หินตะกอน oncoidal packstone oncoid แสดงการคัดขนาด จากเม็ดโตขึ้นไปหาเล็ก เป็นตัวอย่างทางโครงสร้างด้วย แม่ทะ แม่ทะ ลำปาง พล เชาว์ดำรงค์
XS0011 AD11 หินตะกอน หินทรายเกรย์แวค แสนตอ น้ำปาด อุตรดิตถ์ บุญเสริฐ
XS0010 SS104 หินตะกอน หินเชิร์ตสีแดงสลับหินโคลน ป่าแลวหลวง สันติสุข น่าน บุญเสริฐ
XS0009 SL14 หินตะกอน conglomerate หินกรวดมน มีก้อนกรวดส่วนใหญ่เป็นหินปูน บางก้อนโต 40-50 ซม(ตัวอย่างสีดำที่เป็นหินปูน) แม่ปาน ลอง แพร่ พล เชาว์ดำรงค์
XS0008 SL41 หินตะกอน oncoidal packstone abundant oncoids พระบาท เมืองลำปาง ลำปาง พล เชาว์ดำรงค์
XS0007 SL36, SL36A หินตะกอน lime mudstone นาสัก แม่เมาะ ลำปาง พล เชาว์ดำรงค์
XS0006 SL33 หินตะกอน lime mudstone สบป้าด แม่เมาะ ลำปาง พล เชาว์ดำรงค์
XS0005 SL32 หินตะกอน red conglomerate graded bed จางเหนือ แม่เมาะ ลำปาง พล เชาว์ดำรงค์
XS0004 SL35 หินตะกอน wackestone to packstone medium to thick bedded, gray skeletal wackestone to packstone สบป้าด แม่เมาะ ลำปาง พล เชาว์ดำรงค์
XS0003 SL31, SL31A, SL31B หินตะกอน oncoidal packstone medium to thick bedded, gray oncoidal wackestone to packstone บ้านดง แม่เมาะ ลำปาง พล เชาว์ดำรงค์
XS0002 SK 5/2 หินตะกอน หินทราย วังนกแอ่น วังทอง พิษณุโลก อนุวัชร ตรีโรจนานนท์
XS0001 SK 5/1 หินตะกอน หินทราย วังนกแอ่น วังทอง พิษณุโลก อนุวัชร ตรีโรจนานนท์
XM0027 TL59-33 แร่ แร่ดิกไคต์ (Pyrophyllite(dickite) สีขาวแกมเขียว เนื้อเนียน ประกายไข เล็บขูดเข้า และแร่ไพโรฟลลไลต์ สีขาว ถึงน้ำตาลแกมขาว เนื้อละเอียด ชะอม แก่งคอย สระบุรี นายสันต์ อัศวพัชระ และคณะ
XM0026 TL59-31/3 แร่ แร่แคลไซต์ (Calcite) สีน้ำตาลอ่อน เนื้อผลึกหยาบ หน้าพระลาน เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี นายสันต์ อัศวพัชระ และคณะ
XM0025 TL59-31/2 แร่ แร่แคลไซต์ (Calcite) สีเขียวอ่อน เนื้อผลึกหยาบ หน้าพระลาน เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี นายสันต์ อัศวพัชระ และคณะ
XM0024 TL59-29 แร่ โคกตูม เมือง ลพบุรี นายสันต์ อัศวพัชระ และคณะ
XM0023 TL59-28 แร่ มหาโพธิ สระโบสถ์ ลพบุรี นายสันต์ อัศวพัชระ และคณะ
XM0022 TL59-22/1 แร่ ผาน้อย วังสะพุง เลย นายสันต์ อัศวพัชระ และคณะ
XM0021 TL59-20/3 แร่ ผาเลือด ท่าปลา อุตรดิตถ์ นายสันต์ อัศวพัชระ และคณะ
XM0020 TL59-20/1 แร่ ผาเลือด ท่าปลา อุตรดิตถ์ นายสันต์ อัศวพัชระ และคณะ
XM0019 LPGex02 แร่ สีดำ ประกายโลหะ สีผงเป็นสีแดง นาแขม เมือง เลย นายกิตติ ขาววิเศษ และคณะ
XM0018 LPGex02 แร่ สีดำ ประกายโลหะ สีผงเป็นสีแดง นาแขม เมือง เลย นายกิตติ ขาววิเศษ และคณะ
XM0017 OKB78 แร่ white, Sugary texture วังคัน เมือง กาญจนบุรี นายวีรชัย แพงแก้ว
XM0016 SU3 ทุ่งทอง หนองบัว นครสวรรค์
XM0015 SU3 ทุ่งทอง หนองบัว นครสวรรค์
XM0014 SU3 ทุ่งทอง หนองบัว นครสวรรค์
XM0013 SU3 ทุ่งทอง หนองบัว นครสวรรค์
XM0012 GTUEX03 แร่ น้ำรอบ ลานสัก อุทัยธานี นางสาวรัชนีวรรณ ใจข้อ
XM0011 GTUEX04 หินแปร น้ำรอบ ลานสัก อุทัยธานี นางสาวรัชนีวรรณ ใจข้อ
XM0010 GTUEX04 หินแปร น้ำรอบ ลานสัก อุทัยธานี นางสาวรัชนีวรรณ ใจข้อ
XM0009 GTUEX04 หินแปร น้ำรอบ ลานสัก อุทัยธานี นางสาวรัชนีวรรณ ใจข้อ
XM0008 GTUEX04 หินแปร น้ำรอบ ลานสัก อุทัยธานี นางสาวรัชนีวรรณ ใจข้อ
XM0007 GTUEX04 หินแปร น้ำรอบ ลานสัก อุทัยธานี นางสาวรัชนีวรรณ ใจข้อ
XM0006 GTU07/2 แร่ พระบาทวังตวง แม่พริก ลำปาง นางสาวรัชนีวรรณ ใจข้อ
XF0026 113SC ซากดึกดำบรรพ์ หินเชิร์ต หินเชิร์ต สีสดสีเทาเข้มถึงดำ สีผุเทาอ่อน ขนาดชั้นหินปานกลางถึงบาง พบซากดึกดำบรรพ์พวกฟิวซูลินิด พบกระจายตัวหนาแน่นในชั้นหิน บริเวณค้างเคียงพบหินปูน สีสดสีเทาอ่อน ที่มีซากดึกดำบรรพ์ในปริมาณมากเช่นกัน โดยไม่แสดงชั้นหิน ดงลาน สีชมพู ขอนแก่น นางสาวอัมพร ไชยคำ
XF0025 WSTex03 ซากดึกดำบรรพ์ ไสไทย เมืองกระบี่ กระบี่ นายกิตติ ขาววิเศษ และคณะ
XF0024 WSTex02 ซากดึกดำบรรพ์ ไสไทย เมืองกระบี่ กระบี่ นายกิตติ ขาววิเศษ และคณะ
XF0023 GTUEX01 ซากดึกดำบรรพ์ ตากออก บ้านตาก ตาก นางสาวรัชนีวรรณ ใจข้อ
XF0022 ซากดึกดำบรรพ์
XF0021 ซากดึกดำบรรพ์
XF0020
XF0019 PB1/1 ซากดึกดำบรรพ์ บ้านน้ำเดือด โคกปรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ อนุวัชร ตรีโรจนานนท์
XF0018 SH77/1 5140 II หินตะกอน ภูน้ำหยด วิเชียรบุรี อนุวัชร ตรีโรจนานนท์
XF0017 CH 11 5238 III หินตะกอน crinoids เขาจัน มิตรภาพ มวกเหล็ก ธีระพล วงษ์ประยูร
XF0016 CH 7/1 5238 III หินตะกอน fusulinids เขาจัน มิตรภาพ มวกเหล็ก ธีระพล วงษ์ประยูร
XF0015 RB 8 หินตะกอน หินปูน ธรรมเสน โพธาราม ราชบุรี อนุวัชร ตรีโรจนานนท์
XF0014 KU12 หินตะกอน หินทรายแป้ง พนอม ท่าอุเทน นครพนม รัชนีวรรณ ใจข้อ
XF0013 KU11 หินตะกอน หินทรายแป้ง พนอม ท่าอุเทน นครพนม รัชนีวรรณ ใจข้อ
XF0012 RB 8 ซากดึกดำบรรพ์ หินปูน ธรรมเสน โพธาราม ราชบุรี อนุวัชร ตรีโรจนานนท์
XF0011 RB 5 ซากดึกดำบรรพ์ หินปูน หนองบัว เมือง กาญจนบุรี อนุวัชร ตรีโรจนานนท์
XF0010 RB 1 ซากดึกดำบรรพ์ หินปูน วังด้ง เมือง กาญจนบุรี อนุวัชร ตรีโรจนานนท์
XF0009 ซากดึกดำบรรพ์ Stereochia koyaonensis สวี ชุมพร สันต์ อัศวพัชระ
XF0008 ซากดึกดำบรรพ์ Lockeia ตัวอย่างหิน (float sample) ซึ่งเป็นก้อนหน้าตัดสามเหลี่ยม ขนาด 41x30x31 เซนติเมตร หนา 20 เซนติเมตร ซึ่งเป็นส่วนของชั้นหินทรายหนา 30 เซนติเมตร ประกอบด้วยส่วนล่างเป็นหินทรายเนื้อหยาบที่มีรอยชั้นเฉียงระดับ (cross-laminated sandstone) หนา 2-4.5 เซนติเมตร ตอนบนเป็นหินทรายเนื้อปานกลางที่มีชั้นหินบางราบๆ (planar laminated sandstone) หนา 15-20 เซนติเมตร (กระเทาะแตกไปเหลือ 10-14 เซนติเมตร) มี ซากรอยสัตว์ดึกดำบรรพ์ (trace fossil หรือ ichnofossil) ลักษณะเป็นรูปทรงนูน ยื่นจากพื้นผิวด้านล่างของชั้นหิน ซากรอยสัตว์ดึกดำบรรพ์มีลักษณะเป็นรอยนูนต่ำ (semi-relief) รูปรี คล้ายเมล็ดพุทรา ผิวค่อนข้างเรียบ มีจำนวน 13 รอย เป็นรอยขนาดใหญ่ 6 รอย มีขนาด ยาว 12-14 มิลลิเมตร กว้าง 5--7 มิลลิเมตร ส่วนนูน สูง 4-6 มิลลิเมตร บางทีมีรอยครีบ (keel)หนา 1 มิลลิเมตร ตามแนวยาว เป็นรอยขนาดเล็ก 7 รอย ขนาด ยาว 6-8 มิลลิเมตร กว้าง 3-4 มิลลิเมตร ส่วนนูน สูง 0-1 มิลลิเมตร บางรอยมีหินโคลนเคลือบบางๆ หนาไม่เกิน 2 มิลลิเมตร. ในการศึกษาด้าน ichnology ลักษณะรอยนูนเช่นนี้เรียกว่า รอยนูนใต้ผิวล่างขั้นหิน (convex hyporelief) และ เป็นซากรอยสัตว์ดึกดำบรรพ์ประเภทอยู่ที่ผิวล่างชั้นหิน (hypichnia) ท่าอุเทน นครพนม วัฒนา ตันเสถียร
XF0007 ซากดึกดำบรรพ์ fusulinid grainstone ช่องสะเดา เมือง กาญจนบุรี พล เชาว์ดำรงค์
XF0006 ซากดึกดำบรรพ์ fossiliferous grainstone ห้วยขุนราม พัฒนานิคม ลพบุรี นรรัตน์ บุญกันภัย
XF0005 ซากดึกดำบรรพ์ fossiliferous grainstone ซับตะเคียน ชัยบาดาล ลพบุรี นรรัตน์ บุญกันภัย
XF0004 ซากดึกดำบรรพ์ fossiliferous packstone Alatoconchid ซับตะเคียน ชัยบาดาล ลพบุรี พล เชาว์ดำรงค์
XF0003 ซากดึกดำบรรพ์ fossiliferous grainstone สระบุรี พล เชาว์ดำรงค์
XF0002 ซากดึกดำบรรพ์ coral grainstone สระบุรี พล เชาว์ดำรงค์
XF0001 ST44 ซากดึกดำบรรพ์ fossiliferous wakestone สระบุรี พล เชาว์ดำรงค์
XA0298 163TM หินแปร หินแคลก์ซิลิเกต หินแคลก์ซิลิเกต สีเทาแกมเขียว ผลึกขนาดปานกลาง แสดงริ้วคลื่นขนาน พบโครงสร้างขนาดเล็กทั้ง folding bouldin structure ชั้นหนาถึงหนามาก บางส่วนพบแร่เอพิโดต อีกด้วย เขาสามสิบหาบ ท่ามะกา กาญจนบุรี นางสาวอัมพร ไชยคำ
XA0297 124PB หินตะกอน หินโคลน หินโคลน สีสดสีน้ำตาลปนเขียว ขนาดทรายแป้งถึงโคลน คัดขนาดดี ชั้นหนามาก ห้วยท่าช้าง เขาย้อย เพชรบุรี นางสาวอัมพร ไชยคำ
XA0296 146SBR หินตะกอน หินทรายอาร์โคส แสดงชั้นเฉียงระดับ หินทรายอาร์โคส สีสดสีเทาปนเขียว สีผุสีน้ำตาลปนเหลือง ขนาดเม็ดปานกลางถึงละเอียด รูปร่างเหลี่ยม การคัดขนาดดี ความกลมสูง การอัดแน่นต่ำ ความพรุนสูง ชั้นหินหนาถึงหนามาก แสดงชั้นเฉียงระดับทั้งแบบ tabula และ tough พบแร่ไมก้าอยู่บนระนาบชั้นหิน ประกอบด้วยแร่ควอตซ์ร้อยละ 70-75 แร่เฟลด์สปาร์ร้อยละ 10-15 เศษหินน้อยกว่าร้อยละ 5 และแร่ไมก้าน้อยกว่าร้อยละ 5 โคกม่วง โนนสัง หนองบัวลำภู นางสาวอัมพร ไชยคำ
XA0295 115SC หินตะกอน หินปูนเนื้อโดโลไมต์ หินปูนเนื้อโดโลไมต์ สีสดสีเทาอ่อน สีผุสีขาว เนื้อหินมีการตกผลึกใหม่ ผลึกแบบน้ำตาลทรายขนาดละเอียด แสดงลักษณะหนังช้าง ชั้นหินขนาดหนามากถึงเป็นมวลหิน พบชั้นหินเชิร์ต (กระเปาะ) แทรกสลับอยู่ไม่มาก อัตราการผุไม่มากนัก พบซากดึกดำบรรพ์พวกฟิวซูลินิด สาหร่าย stomatolite แสดงชั้นหินหนาปานกลาง ดงลาน สีชมพู ขอนแก่น นางสาวอัมพร ไชยคำ
XA0294 131PW หินตะกอน หินทรายอาร์โคส แสดงชั้นบางมากชัดเจน หินทรายอาร์โคส สีสดสีเทาปนม่วง สีผุสีน้ำตาลปนแดง เม็ดขนาดละเอียด รูปร่างเหลี่ยม การคัดขนาดดี ความกลมสูง มีการเรียงตัวของตะกอนละเอียดขึ้นบน แสดงชั้นหินบางมากชัดเจน ชั้นหินบางถึงหนา การอัดแน่นดี ประกอบด้วยแร่ควอตซ์ร้อยละ 55-60 แร่เฟลด์สปาร์ร้อยละ 25-30 เศษหินน้อยกว่าร้อยละ 10 ประกอบด้วยหินเชิร์ตสีดำ หินทรายสีแดง และแร่ไมก้าน้อยกว่าร้อยละ 5 ทำปฏิกิริยากับกรดเกลือเล็กน้อย ขอนแก่น นางสาวอัมพร ไชยคำ
XA0293 WF16-2016 หินตะกอน limestone darkgray limestone แม่จัน อุ้มผาง ตาก สันต์ อัศวพัชระ
XA0292 CRT185 Extra หินอัคนี porphyritic granite ทับมา เมืองระยอง ระยอง นายสุรเชษฐ ปุญปัน
XA0291 CRT177/1 หินอัคนี dacite porphyry เกาะช้างใต้ เกาะช้าง ตราด นางสาวชลนิภา ฝากเซียงซา
XA0290 CRT160/1 หินแปร Gneiss ชุมแสง วังจันทร์ ระยอง นางสาวชลนิภา ฝากเซียงซา
XA0289 CRT138/1 หินตะกอน Conglomerate เกาะช้าง เกาะช้าง ตราด นางสาวชลนิภา ฝากเซียงซา
XA0288 713367 หินแปร หินควอตซร์ชีสต์ แก่งกระจาน แก่งกระจาน เพชรบุรี ศุภษร เหลืองสุวรรณ
XA0287 EX-59-2 หินตะกอน หินปูนสีแดง คลองหาด คลองหาด สระแก้ว นายกิตติ ขาววิเศษ และคณะ
XA0286 TL59-31/1 หินแปร หินอ่อนสีขาว (white Marble) หินอ่อน (Marble) สีขาว สีขาวขุน เนื้อละเอียดเนียนสม่ำเสมอ หน้าพระลาน เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี นายสันต์ อัศวพัชระ และคณะ
XA0285 TL59-30 หินตะกอน หินอ่อนทาเวอทีน (Travertine) หินอ่อนทาเวอทีน (Travertine) สีขาว ขาวนวล ขาวขุ่น สีน้ำตาลจางเป้นชั้นสลับกัน เป็นพวกตะกอนแคลเซียมคาร์บอเนต เนื้อแน่น ผลึกเล็กมาก วังม่วง วังม่วง สระบุรี นายสันต์ อัศวพัชระ และคณะ
XA0284 267BK หินอัคนี หินฮอร์นเบลนด์มัสโคไวต์แกรนิต หินฮอร์นเบลนด์มัสโคไวต์แกรนิต สีขาว-ดำ เนื้อขนาดเดียว ผลึกขนาดปานกลาง ประกอบด้วยแร่เฟลด์สปาร์ ควอตซ์ ไมก้า และฮอร์นเบลนด์ ตะนาวศรี สวนผึ้ง ราชบุรี อัมพร ไชยคำ
XA0283 195NK หินแปร หินอ่อน หินอ่อน สีเทาถึงขาว ขนาดผลึกละเอียกถึงหยาบมาก แสดงลักษณะเนื้อน้ำตาลทราย แสดงการวางชั้นบาง ชั้นหนาถึงหนามาก บ้านเก่า เมือง กาญจนบุรี อัมพร ไชยคำ
XA0282 CRT069 หินตะกอน subgraywacke ทับช้าง สอยดาว จันทบุรี นรรัตน์ บุญกันภัย
XA0281 CRT068-8 หินอัคนี breccia ทับไทร โป่งน้ำร้อน จันทบุรี นรรัตน์ บุญกันภัย
XA0280 CRT068-5 หินแปร contact rocks: limeston and melange rocks ทับไทร โป่งน้ำร้อน จันทบุรี นรรัตน์ บุญกันภัย
XA0279 163TM หินแปร หินแคลก์ซิลิเกต หินแคลก์ซิลิเกต สีเทาแกมเขียวถึงเทาเข้ม แสดงริ้วขนาน สลับชั้นกับหินแกรนิตสีขาว เนื้อขนาดเดียว ผลึกขนาดละเอียดถึงปานกลาง เขาสามสิบหาบ ท่ามะกา กาญจนบุรี อัมพร ไชยคำ
XA0278 102NK หินแปร หินแคลก์ซิลิเกต หินแคลก์ซิลิเกต สีเทาแกมเขียวถึงเทาเข้ม แสดงริ้วขนาน สลับชั้นกับชั้นดินอาร์จิลไลต์ ชั้นบาง สีเทาถึงเทาเข้ม บ่งชี้ถึงการแปรสภาพจากหินปูนเนื้อดิน จรเข้เผือก ด่านมะขามเตี้ย กาญจนบุรี อัมพร ไชยคำ
XA0277 EST39 หินอัคนี หินไบโอไทต์แกรนิต หินแกรนิต สีขาว-เทา เนื้อดอก แร่เฟล์ดสปาร์เป็นแร่ดอก ขนาด 1x3 เซนติเมตร ขนาดเม็ดปานกลาง ประกอบด้วยแร่เฟล์ดสปาร์ ควอตซ์ และไบโอไทต์ ช่อง นาโยง ตรัง นายกิตติ ขาววิเศษ และคณะ
XA0276 EST17 หินอัคนี หินไบโอไทต์แกรนิต หินแกรนิต สีขาว-เทา เนื้อสม่ำเสมอ ขนาดเม็ดหยาบ ประกอบด้วยแร่เฟล์ดสปาร์ ควอตซ์ และไบโอไทต์ ทุ่งนุ้ย ควนกาหลง สตูล นายกิตติ ขาววิเศษ และคณะ
XA0275 WST36 หินอัคนี หินไบโอไทต์-ฮอร์นเบลนด์แกรนิต หินไบโอไทต์-ฮอร์นเบลนด์แกรนิต สีขาว เนื้อดอก มีแร่ดอกเป็นแร่เฟล์ดสปาร์ ขนาด 1-3 เซนติเมตร ผลึกขนาดหยาบ ประกอบด้วยแร่เฟล์ดสปาร์ ควอตซ์ ไบโอไทต์ และฮอร์นเบลนด์ ราไวย์ เมือง ภูเก็ต นายกิตติ ขาววิเศษ และคณะ
XA0274 WST35 หินอัคนี หินไบโอไทต์แกรนิต หินไบโอไทต์แกรนิต สีขาว เนื้อดอก มีแร่ดอกเป็นแร่เฟล์ดสปาร์ ขนาด 2-4 เซนติเมตร ผลึกขนาดหยาบ ประกอบด้วยแร่เฟล์ดสปาร์ ควอตซ์ และไบโอไทต์ กะรน เมือง ภูเก็ต นายกิตติ ขาววิเศษ และคณะ
XA0273 WST24 หินอัคนี หินไบโอไทต์แกรนิต หินไบโอไทต์แกรนิต สีขาว เนื้อดอก มีแร่ดอกเป็นแร่เฟล์ดสปาร์ ขนาด 1-2 เซนติเมตร ผลึกขนาดหยาบ ประกอบด้วยแร่เฟล์ดสปาร์ ควอตซ์ และไบโอไทต์ คุระ คุระบุรี พังงา นายกิตติ ขาววิเศษ และคณะ
XA0272 WST10 หินอัคนี หินไบโอไทต์-มัสโคไวต์แกรนิต หินไบโอไทต์-มัสโคไวต์แกรนิต สีขาว เนื้อดอก มีแร่ดอกเป็นแร่เฟล์ดสปาร์ ขนาด 1-2 เซนติเมตร ผลึกปานกลาง ประกอบด้วยแร่เฟล์ดสปาร์ ควอตซ์ ไบโอไทต์ และมัสโคไวต์ ช้างแรก บางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์ นายกิตติ ขาววิเศษ และคณะ
XA0271 WST03 หินอัคนี หินฮอร์นเบลนด์แกรนิต หินฮอร์นเบลนด์แกรนิต สีชมพู เนื้อดอก แร่ดอกเป็นแร่ออร์โทเคลส เฟล์ดสปาร์มีขนาด 2-4 เซนติเมตร ผลึกขนาดหยาบ ประกอบด้วยแร่เฟล์ดสปาเท ควอตซ์ และฮอร์นเบลนด์ ห้วยทราย เมือง ประจวบคีรีขันธ์ นายกิตติ ขาววิเศษ และคณะ
XA0270 ORD13 หินแปร หินอ่อน ป่าไผ่ ลี้ ลำพูน นายวีรชัย แพงแก้ว
XA0269 LKB16 หินแปร ควอรตซชีสต์ ควอรตซชีสต์ สีผุ สีสีเหลืองน้ำตาล สีสด สีเทา แสดง lamination ช่องสะเดา เมือง กาญจนบุรี
XA0268 LKB15 หินตะกอน หินปูน หินปูน สีเทา พบซากดึกดำบรรพ์ นอติลอยด์ และ stromatolite ท่ากระดาน ศรีสวัสดิ์ กาญจนบุรี
XA0267 LKB15 หินตะกอน หินปูน หินปูน สีเทา พบซากดึกดำบรรพ์ นอติลอยด์ และ stromatolite ท่ากระดาน ศรีสวัสดิ์ กาญจนบุรี
XA0266 LKB12 หินแปร หินอ่อน หินอ่อน สีขาว แสดงชั้นหนาปานกลาง มีทิศทางการเอียงเท 19/020 fault 60/1969 joint 80/299 บริเวณแนวรอยเลื่อนพบลักษณะหินอ่อนที่เป็น breccia วังด้ง เมือง กาญจนบุรี
XA0265 LKB11 หินแปร หินไนส์ หินไนส์ สีขาว ประกอบด้วยแร่ ควอรต์ซ เฟล์ดสปาร์ ไบโอไทต์ มัสโคไวต์แสดง foliation และ augen ที่เป็นแร่ เฟล์ดสปาร์ joint มีทิศทางการเอียงเท 85/250, 75/178, 61/071 ลาดหญ้า เมือง กาญจนบุรี
XA0264 LKB10 หินตะกอน หินปูน หินปูน สีเทา แสดง foliation มีทิศทางการเอียงเท 92/230 fault plane 88/049, 85/340 ท่ามะขาม เมือง กาญจนบุรี
รายการที่ 1 to 100 of 5942