GeoMap
เลขทะเบียน เลขชั้น เลขสนาม ชนิดหิน ชื่อหิน รายละเอียด แหล่งตัวอย่าง ชื่อผู้ส่ง
A0034 GC1-4 แม่ขวัญ หินตะกอน Sandstone - บ้านร้อง งาว ลำปาง ธีระพล วงษ์ประยูร
A1380 GC4-7 เหมืองหินศิลาชัย sect 1 เสม็ด เมือง บุรีรัมย์
A1550-Pow GC4-13 เหมืองหินคุณนิพนธ์ หินอัคนี บะซอลต์ ท่าเยี่ยม โชคชัย นครราชสีมา
A1394 GC4-9 เหมืองศิลาภูฝ้าย พราน ขุนหาญ ศรีษะเกษ
A0157 GC1-16 เขาหญิง หินอัคนี mugearite หินบะซอลต์ เนื้อแน่น เม็ดละเอียดและเม็ดหยาบ แกร่ง สีเทาแกมเขียว สวาย เมือง สุรินทร์ มานพ รักษาสกุลวงศ์
A1610 GC4-17 เขาพระ
A1609 GC4-17 เขาตาม่องล่าย
A1816 GC4-38 เขากระโดง
A1817 GC4-38 เขากระโดง
Q0184 GC28-6 หาดแม่รำพึง ตะกอน ทรายแก้ว จุดเก็บทรายแก้วพื้นที่ศักยภาพ ตะพง ความลึก ตะพง เมือง ระยอง ส่วนมาตรฐานทรัพยากรแร่ สทร.
Q0306 GC28-9 หาดพะยูน ตะกอน ทรายแก้ว พื้นที่ชายทะเลหาดพยูน อำเภอบ้านฉาง บ้านฉาง บ้านฉาง ระยอง ส่วนมาตรฐานทรัพยากรแร่ สทร.
Q0185 GC28-6 หาดน้ำริน (หาดพยูน) ตะกอน ทรายแก้ว จุดเก็บทรายแก้วพื้นที่ศักยภาพ ซากพง ความลึก บ้านฉาง บ้านฉาง ระยอง ส่วนมาตรฐานทรัพยากรแร่ สทร.
A1395 GC4-9 ห้วยแม่ปั๊ด อ.เกาะคา จ.ลำปาง เกาะคา ลำปาง
A1390/1 GC4-8 ศิลาสมบูรณ์ Bs phase แรก
A1390/2 GC4-8 ศิลาสมบูรณ์ Bs phase แรก
A0985 GC3-8 วัดถ้ำผาวัง หินตะกอน Limestone วังทอง นาวัง หนองบัวลำภู สันติ ลีวงศ์เจริญ, นางสาววารุณี ยะถากรรม
A0986 GC3-8 วัดถ้ำผาวัง หินตะกอน Limestone วังทอง นาวัง หนองบัวลำภู สันติ ลีวงศ์เจริญ, นางสาววารุณี ยะถากรรม
A3781 GC9-30 ลป 39 Igneous rock basalt Pillow basalt สบปราบ(เกาะคา) นาแส่ง เกาะคา ลำปาง นายนรรัตน์ บุญกันภัย
A3780 GC9-29 ลป 35 methamorphic rock Quartzite วังแก้ว วังเหนือ ลำปาง นายนรรัตน์ บุญกันภัย
A3779 GC9-29 ลป 34 methamorphic rock Marble วังใต้ วังเหนือ ลำปาง นายนรรัตน์ บุญกันภัย
A3778 GC9-29 ลป 32 Igneous rock basalt สบป้าด แม่เมาะ ลำปาง นายนรรัตน์ บุญกันภัย
A3777 GC9-29 ลป 29 sedimentary rock Wackestone หินปูน สีเทาเข้ม เนื้อแน่นพบเศษซากดึกดำบรรพ์ 20% แม่ตีบ งาว ลำปาง นายนรรัตน์ บุญกันภัย
A3776 GC9-29 ลป 27 sedimentary rock limemudstone หินปูน สีเทาเข้ม แสดงชั้นปานกลางถึงชั้นมวลหนาหรือเป็นปื้น มีหินทราย และหินโคลนแทรกเล็กน้อย บ้านดง แม่เมาะ ลำปาง นายนรรัตน์ บุญกันภัย
A3775 GC9-29 ลป 26-2 sedimentary rock limemudstone หินปูน แสดงชั้นและชั้นมวลหนาหรือเป็นปื้น สีเทา แม่วะ เถิน ลำปาง นายนรรัตน์ บุญกันภัย
A3774 GC9-29 ลป 26-1 sedimentary rock limemudstone หินปูน แสดงชั้นและชั้นมวลหนาหรือเป็นปื้น สีเทา แม่วะ เถิน ลำปาง นายนรรัตน์ บุญกันภัย
A3773 GC9-29 ลป 23 Igneous rock Granite หินฮอร์นเบลนแกรนิต สีขาวถึงสีชมพู สีเขียว เนื้อปานกลางถึงหยาบ และพบ Senolite แร่สีเข้มขนาดใหญ่บางแห่ง แม่วะ เถิน ลำปาง นายนรรัตน์ บุญกันภัย
A3772 GC9-29 ลป 22/2 sedimentary rock shale นิคมพัฒนา เมืองลำปาง ลำปาง นายนรรัตน์ บุญกันภัย
A3771 GC9-29 ลป 22/1 sedimentary rock Lithic arenite นิคมพัฒนา เมืองลำปาง ลำปาง นายนรรัตน์ บุญกันภัย
A3770 GC9-28 ลป 18 sedimentary rock limemudstone แม่ถอด เถิน ลำปาง นายนรรัตน์ บุญกันภัย
A3769 GC9-28 ลป 16 Igneous rock แร่ดินขาว(altered rhyolite ) altered rhyolite บ้านสา แจ้ห่ม ลำปาง นายนรรัตน์ บุญกันภัย
A3768 GC9-28 ลป 15 sedimentary rock limemudstone หินปูน สีเทาเข้ม แสดงชั้นปานกลางถึงชั้นมวลหนาหรือเป็นปื้น มีหินทราย และหินโคลนแทรกเล็กน้อย ในตอนกลางของลำดับชั้นหิน บ้านสา แจ้ห่ม ลำปาง นายนรรัตน์ บุญกันภัย
A3767 GC9-28 ลป 11 sedimentary rock limemudstone หินปูน แสดงชั้นและชั้นมวลหนาหรือเป็นปื้น สีเทา บ้านอ้อน งาว ลำปาง นายนรรัตน์ บุญกันภัย
A3766 GC9-28 ลป 10 sedimentary rock oncolitic limemudstone หินปูน สีเทาเข้ม แสดงชั้นปานกลางถึงชั้นมวลหนาหรือเป็นปื้น มีหินทราย และหินโคลนแทรกเล็กน้อย ในตอนกลางของลำดับชั้นหิน บ้านดง แม่เมาะ ลำปาง นายนรรัตน์ บุญกันภัย
A3765 GC9-28 ลป 07 Igneous rock Granite porphyritic biotite granite, medium to coarse grained groundmass เสริมกลาง เสริมงาม ลำปาง นายนรรัตน์ บุญกันภัย
A3764 GC9-28 ลป 06 sedimentary rock Greywacke dark color, dense, and poorly sorted angular grains of quartz, and small rock fragments or lithic fragments set in a compact, clay-fine matrix เสริมขวา เสริมงาม ลำปาง นายนรรัตน์ บุญกันภัย
A3763 GC9-28 ลป 02 Igneous rock Granite porphyritic biotite granite, coarse grained groundmass เวียงตาล ห้างฉัตร ลำปาง นายนรรัตน์ บุญกันภัย
A3762 GC9-28 ลป 01 Igneous rock Granite porphyritic biotite granite, coarse grained groundmass เวียงตาล ห้างฉัตร ลำปาง นายนรรัตน์ บุญกันภัย
FS0034 GC29-3 ลท.2 กิตติ ขาววิเศษ
FS0035 GC29-3 ลท.14 กิตติ ขาววิเศษ
XA0176 พนมสวาย
XA0177 พนมสวาย
Q0277 GC28-9 พ5-5ล ตะกอน ทรายแก้ว ทรายแก้วล้างพื้นที่ศักยภาพ กร่ำ-ซากโดน ความลึก 60-100 cm. กร่ำ แกลง ระยอง ส่วนมาตรฐานทรัพยากรแร่ สทร.
Q0070 GC28-2 พ5-5 ตะกอน ทรายแก้ว จุดเก็บทรายแก้วพื้นที่ศักยภาพ กร่ำ-ชากโดน ลึก 30-60 เซนติเมตร กร่ำ แกลง ระยอง ส่วนมาตรฐานทรัพยากรแร่ สทร.
Q0276 GC28-9 พ5-4ล ตะกอน ทรายแก้ว ทรายแก้วล้างพื้นที่ศักยภาพ กร่ำ-เนินฆ้อ ความลึก 0-100 cm. กร่ำ แกลง ระยอง ส่วนมาตรฐานทรัพยากรแร่ สทร.
Q0069 GC28-2 พ5-4 ตะกอน ทรายแก้ว จุดเก็บทรายแก้วพื้นที่ศักยภาพ กร่ำ-เนินฆ้อ ลึก 0-100 เซนติเมตร กร่ำ แกลง ระยอง ส่วนมาตรฐานทรัพยากรแร่ สทร.
Q0275 GC28-9 พ5-3ล ตะกอน ทรายแก้ว ทรายแก้วล้างพื้นที่ศักยภาพ กร่ำ-เนินฆ้อ ความลึก 20-50 cm. กร่ำ แกลง ระยอง ส่วนมาตรฐานทรัพยากรแร่ สทร.
Q0068 GC28-2 พ5-3 ตะกอน ทรายแก้ว จุดเก็บทรายแก้วพื้นที่ศักยภาพ กร่ำ-เนินฆ้อ ลึก 20-50 เซนติเมตร กร่ำ แกลง ระยอง ส่วนมาตรฐานทรัพยากรแร่ สทร.
Q0274 GC28-8 พ5-2ล ตะกอน ทรายแก้ว ทรายแก้วล้างพื้นที่ศักยภาพ กร่ำ-เนินฆ้อ ความลึก 60-100 cm. ซากโดน แกลง ระยอง ส่วนมาตรฐานทรัพยากรแร่ สทร.
Q0067 GC28-2 พ5-2 ตะกอน ทรายแก้ว จุดเก็บทรายแก้วพื้นที่ศักยภาพ กร่ำ-เนินฆ้อ ลึก 60-100 เซนติเมตร ซากโดน แกลง ระยอง ส่วนมาตรฐานทรัพยากรแร่ สทร.
Q0273 GC28-8 พ5-1ล ตะกอน ทรายแก้ว ทรายแก้วล้างพื้นที่ศักยภาพ กร่ำ-เนินฆ้อ ความลึก 30-60 cm. ซากโดน แกลง ระยอง ส่วนมาตรฐานทรัพยากรแร่ สทร.
Q0290 GC28-9 พ4-9ล ตะกอน ทรายแก้ว ทรายแก้วล้างพื้นที่ศักยภาพ กร่ำ-ซากโดน ความลึก 30-170 cm. ซากโดน แกลง ระยอง ส่วนมาตรฐานทรัพยากรแร่ สทร.
Q0084 GC28-3 พ4-9 ตะกอน ทรายแก้ว จุดเก็บทรายแก้วพื้นที่ศักยภาพ กร่ำ-ชากโดน ลึก 30-170 เซนติเมตร ชากโดน แกลง ระยอง ส่วนมาตรฐานทรัพยากรแร่ สทร.
Q0289 GC28-9 พ4-8ล ตะกอน ทรายแก้ว ทรายแก้วล้างพื้นที่ศักยภาพ กร่ำ-ซากโดน ความลึก 20-50 cm. ซากโดน แกลง ระยอง ส่วนมาตรฐานทรัพยากรแร่ สทร.
Q0083 GC28-3 พ4-8 ตะกอน ทรายแก้ว จุดเก็บทรายแก้วพื้นที่ศักยภาพ กร่ำ-ชากโดน ลึก 20-50 เซนติเมตร ชากโดน แกลง ระยอง ส่วนมาตรฐานทรัพยากรแร่ สทร.
Q0287 GC28-9 พ4-7ล ตะกอน ทรายแก้ว ทรายแก้วล้างพื้นที่ศักยภาพ กร่ำ-ซากโดน ความลึก 0-50 cm. ซากโดน แกลง ระยอง ส่วนมาตรฐานทรัพยากรแร่ สทร.
Q0288 GC28-9 พ4-7ล ตะกอน ทรายแก้ว ทรายแก้วล้างพื้นที่ศักยภาพ กร่ำ-ซากโดน ความลึก 50-100 cm. ซากโดน แกลง ระยอง ส่วนมาตรฐานทรัพยากรแร่ สทร.
Q0082 GC28-2 พ4-7-2 ตะกอน ทรายแก้ว จุดเก็บทรายแก้วพื้นที่ศักยภาพ กร่ำ-ชากโดน ลึก 50-100 เซนติเมตร ชากโดน แกลง ระยอง ส่วนมาตรฐานทรัพยากรแร่ สทร.
Q0081 GC28-2 พ4-7-1 ตะกอน ทรายแก้ว จุดเก็บทรายแก้วพื้นที่ศักยภาพ กร่ำ-ชากโดน ลึก 0-50 เซนติเมตร ชากโดน แกลง ระยอง ส่วนมาตรฐานทรัพยากรแร่ สทร.
Q0080 GC28-2 พ4-6 ตะกอน ทรายแก้ว จุดเก็บทรายแก้วพื้นที่ศักยภาพ กร่ำ-ชากโดน ลึก 50-70 เซนติเมตร ชากโดน แกลง ระยอง ส่วนมาตรฐานทรัพยากรแร่ สทร.
Q0286 GC28-9 พ4-5ล ตะกอน ทรายแก้ว ทรายแก้วล้างพื้นที่ศักยภาพ กร่ำ-ซากโดน ความลึก 30-80 cm. ซากพง แกลง ระยอง ส่วนมาตรฐานทรัพยากรแร่ สทร.
Q0079 GC28-2 พ4-5 ตะกอน ทรายแก้ว จุดเก็บทรายแก้วพื้นที่ศักยภาพ กร่ำ-ชากโดน ลึก 30-80 เซนติเมตร ชากพง แกลง ระยอง ส่วนมาตรฐานทรัพยากรแร่ สทร.
Q0285 GC28-9 พ4-4ล ตะกอน ทรายแก้ว ทรายแก้วล้างพื้นที่ศักยภาพ กร่ำ-ซากโดน ความลึก 0-60 cm. ซากพง แกลง ระยอง ส่วนมาตรฐานทรัพยากรแร่ สทร.
Q0078 GC28-2 พ4-4 ตะกอน ทรายแก้ว จุดเก็บทรายแก้วพื้นที่ศักยภาพ กร่ำ-ชากโดน ลึก 0-60 เซนติเมตร ชากพง แกลง ระยอง ส่วนมาตรฐานทรัพยากรแร่ สทร.
Q0283 GC28-9 พ4-3ล ตะกอน ทรายแก้ว ทรายแก้วล้างพื้นที่ศักยภาพ กร่ำ-ซากโดน ความลึก 0-40 cm. ซากพง แกลง ระยอง ส่วนมาตรฐานทรัพยากรแร่ สทร.
Q0284 GC28-9 พ4-3ล ตะกอน ทรายแก้ว ทรายแก้วล้างพื้นที่ศักยภาพ กร่ำ-ซากโดน ความลึก 40-100 cm. ซากพง แกลง ระยอง ส่วนมาตรฐานทรัพยากรแร่ สทร.
Q0077 GC28-2 พ4-3-2 ตะกอน ทรายแก้ว จุดเก็บทรายแก้วพื้นที่ศักยภาพ กร่ำ-ชากโดน ลึก 40-100 เซนติเมตร ชากพง แกลง ระยอง ส่วนมาตรฐานทรัพยากรแร่ สทร.
Q0076 GC28-2 พ4-3-1 ตะกอน ทรายแก้ว จุดเก็บทรายแก้วพื้นที่ศักยภาพ กร่ำ-ชากโดน ลึก 0-40 เซนติเมตร ชากพง แกลง ระยอง ส่วนมาตรฐานทรัพยากรแร่ สทร.
Q0281 GC28-9 พ4-2ล ตะกอน ทรายแก้ว ทรายแก้วล้างพื้นที่ศักยภาพ กร่ำ-ซากโดน ความลึก 0-40 cm. ซากพง แกลง ระยอง ส่วนมาตรฐานทรัพยากรแร่ สทร.
Q0282 GC28-9 พ4-2ล ตะกอน ทรายแก้ว ทรายแก้วล้างพื้นที่ศักยภาพ กร่ำ-ซากโดน ความลึก 40-100 cm. ซากพง แกลง ระยอง ส่วนมาตรฐานทรัพยากรแร่ สทร.
Q0075 GC28-2 พ4-2-2 ตะกอน ทรายแก้ว จุดเก็บทรายแก้วพื้นที่ศักยภาพ กร่ำ-ชากโดน ลึก 40-100 เซนติเมตร ชากพง แกลง ระยอง ส่วนมาตรฐานทรัพยากรแร่ สทร.
Q0074 GC28-2 พ4-2-1 ตะกอน ทรายแก้ว จุดเก็บทรายแก้วพื้นที่ศักยภาพ กร่ำ-ชากโดน ลึก 0-40 เซนติเมตร ชากพง แกลง ระยอง ส่วนมาตรฐานทรัพยากรแร่ สทร.
Q0278 GC28-9 พ4-1ล ตะกอน ทรายแก้ว ทรายแก้วล้างพื้นที่ศักยภาพ กร่ำ-ซากโดน ความลึก 0-30 cm. กร่ำ แกลง ระยอง ส่วนมาตรฐานทรัพยากรแร่ สทร.
Q0279 GC28-9 พ4-1ล ตะกอน ทรายแก้ว ทรายแก้วล้างพื้นที่ศักยภาพ กร่ำ-ซากโดน ความลึก 30-90 cm. กร่ำ แกลง ระยอง ส่วนมาตรฐานทรัพยากรแร่ สทร.
Q0280 GC28-9 พ4-1ล ตะกอน ทรายแก้ว ทรายแก้วล้างพื้นที่ศักยภาพ กร่ำ-ซากโดน ความลึก 90-100 cm. กร่ำ แกลง ระยอง ส่วนมาตรฐานทรัพยากรแร่ สทร.
Q0073 GC28-2 พ4-1-3 ตะกอน ทรายแก้ว จุดเก็บทรายแก้วพื้นที่ศักยภาพ กร่ำ-ชากโดน ลึก 90-100 เซนติเมตร กร่ำ แกลง ระยอง ส่วนมาตรฐานทรัพยากรแร่ สทร.
Q0072 GC28-2 พ4-1-2 ตะกอน ทรายแก้ว จุดเก็บทรายแก้วพื้นที่ศักยภาพ กร่ำ-ชากโดน ลึก 30-90 เซนติเมตร กร่ำ แกลง ระยอง ส่วนมาตรฐานทรัพยากรแร่ สทร.
Q0071 GC28-2 พ4-1-1 ตะกอน ทรายแก้ว จุดเก็บทรายแก้วพื้นที่ศักยภาพ กร่ำ-ชากโดน ลึก 0-30 เซนติเมตร กร่ำ แกลง ระยอง ส่วนมาตรฐานทรัพยากรแร่ สทร.
Q0297 GC28-9 พ3-4ล ตะกอน ทรายแก้ว ทรายแก้วล้างพื้นที่ศักยภาพ ซากพง ความลึก 0-50 cm. ซากพง แกลง ระยอง ส่วนมาตรฐานทรัพยากรแร่ สทร.
Q0092 GC28-3 พ3-4-2 ตะกอน ทรายแก้ว จุดเก็บทรายแก้วพื้นที่ศักยภาพ ชากพง ลึก 50-100 เซนติเมตร ชากพง แกลง ระยอง ส่วนมาตรฐานทรัพยากรแร่ สทร.
Q0091 GC28-3 พ3-4-1 ตะกอน ทรายแก้ว จุดเก็บทรายแก้วพื้นที่ศักยภาพ ชากพง ลึก 0-50 เซนติเมตร ชากพง แกลง ระยอง ส่วนมาตรฐานทรัพยากรแร่ สทร.
Q0295 GC28-9 พ3-3ล ตะกอน ทรายแก้ว ทรายแก้วล้างพื้นที่ศักยภาพ ซากพง ความลึก 0-70 cm. ซากพง แกลง ระยอง ส่วนมาตรฐานทรัพยากรแร่ สทร.
Q0296 GC28-9 พ3-3ล ตะกอน ทรายแก้ว ทรายแก้วล้างพื้นที่ศักยภาพ ซากพง ความลึก 70-100 cm. ซากพง แกลง ระยอง ส่วนมาตรฐานทรัพยากรแร่ สทร.
Q0090 GC28-3 พ3-3-2 ตะกอน ทรายแก้ว จุดเก็บทรายแก้วพื้นที่ศักยภาพ ชากพง ลึก 70-100 เซนติเมตร ชากพง แกลง ระยอง ส่วนมาตรฐานทรัพยากรแร่ สทร.
Q0089 GC28-3 พ3-3-1 ตะกอน ทรายแก้ว จุดเก็บทรายแก้วพื้นที่ศักยภาพ ชากพง ลึก 0-70 เซนติเมตร ชากพง แกลง ระยอง ส่วนมาตรฐานทรัพยากรแร่ สทร.
Q0293 GC28-9 พ3-2ล ตะกอน ทรายแก้ว ทรายแก้วล้างพื้นที่ศักยภาพ ซากพง ความลึก 0-50 cm. ซากพง แกลง ระยอง ส่วนมาตรฐานทรัพยากรแร่ สทร.
Q0294 GC28-9 พ3-2ล ตะกอน ทรายแก้ว ทรายแก้วล้างพื้นที่ศักยภาพ ซากพง ความลึก 50-100 cm. ซากพง แกลง ระยอง ส่วนมาตรฐานทรัพยากรแร่ สทร.
Q0088 GC28-3 พ3-2-2 ตะกอน ทรายแก้ว จุดเก็บทรายแก้วพื้นที่ศักยภาพ ชากพง ลึก 50-110 เซนติเมตร ชากพง แกลง ระยอง ส่วนมาตรฐานทรัพยากรแร่ สทร.
Q0087 GC28-3 พ3-2-1 ตะกอน ทรายแก้ว จุดเก็บทรายแก้วพื้นที่ศักยภาพ ชากพง ลึก 0-50 เซนติเมตร ชากพง แกลง ระยอง ส่วนมาตรฐานทรัพยากรแร่ สทร.
Q0291 GC28-9 พ3-1ล ตะกอน ทรายแก้ว ทรายแก้วล้างพื้นที่ศักยภาพ ซากพง ความลึก 10-50 cm. ซากพง แกลง ระยอง ส่วนมาตรฐานทรัพยากรแร่ สทร.
Q0292 GC28-9 พ3-1ล ตะกอน ทรายแก้ว ทรายแก้วล้างพื้นที่ศักยภาพ ซากพง ความลึก 50-100 cm. ซากพง แกลง ระยอง ส่วนมาตรฐานทรัพยากรแร่ สทร.
Q0086 GC28-3 พ3-1-2 ตะกอน ทรายแก้ว จุดเก็บทรายแก้วพื้นที่ศักยภาพ ชากพง ลึก 50-100 เซนติเมตร ชากพง แกลง ระยอง ส่วนมาตรฐานทรัพยากรแร่ สทร.
Q0085 GC28-3 พ3-1-1 ตะกอน ทรายแก้ว จุดเก็บทรายแก้วพื้นที่ศักยภาพ ชากพง ลึก 10-50 เซนติเมตร ชากพง แกลง ระยอง ส่วนมาตรฐานทรัพยากรแร่ สทร.
Q0298 GC28-9 พ2-1ล ตะกอน ทรายแก้ว ทรายแก้วล้างพื้นที่ศักยภาพ แกลง ความลึก 30-60 cm. แกลง เมือง ระยอง ส่วนมาตรฐานทรัพยากรแร่ สทร.
Q0093 GC28-3 พ2-1 ตะกอน ทรายแก้ว จุดเก็บทรายแก้วพื้นที่ศักยภาพ แกลง ลึก 30-60 เซนติเมตร แกลง เมือง ระยอง ส่วนมาตรฐานทรัพยากรแร่ สทร.
Q0104 GC28-3 พ1-9 ตะกอน ทรายแก้ว จุดเก็บทรายแก้วพื้นที่ศักยภาพ ตะพง ลึก 50-200 เซนติเมตร ตะพง เมือง ระยอง ส่วนมาตรฐานทรัพยากรแร่ สทร.
Q0103 GC28-3 พ1-8 ตะกอน ทรายแก้ว จุดเก็บทรายแก้วพื้นที่ศักยภาพ ตะพง ลึก 30-180 เซนติเมตร ตะพง เมือง ระยอง ส่วนมาตรฐานทรัพยากรแร่ สทร.
Q0102 GC28-3 พ1-7 ตะกอน ทรายแก้ว จุดเก็บทรายแก้วพื้นที่ศักยภาพ ตะพง ลึก 100-200 เซนติเมตร ตะพง เมือง ระยอง ส่วนมาตรฐานทรัพยากรแร่ สทร.
Q0101 GC28-3 พ1-6 ตะกอน ทรายแก้ว จุดเก็บทรายแก้วพื้นที่ศักยภาพ ตะพง ลึก 0-200 เซนติเมตร ตะพง เมือง ระยอง ส่วนมาตรฐานทรัพยากรแร่ สทร.
Q0100 GC28-3 พ1-5 ตะกอน ทรายแก้ว จุดเก็บทรายแก้วพื้นที่ศักยภาพ ตะพง ลึก 120-200 เซนติเมตร ตะพง เมือง ระยอง ส่วนมาตรฐานทรัพยากรแร่ สทร.
Q0099 GC28-3 พ1-4 ตะกอน ทรายแก้ว จุดเก็บทรายแก้วพื้นที่ศักยภาพ ตะพง ลึก 100-200 เซนติเมตร ตะพง เมือง ระยอง ส่วนมาตรฐานทรัพยากรแร่ สทร.
รายการที่ 1 to 100 of 5942