GeoMap
เลขทะเบียน เลขชั้น เลขสนาม ชนิดหิน ชื่อหิน รายละเอียด แหล่งตัวอย่าง ชื่อผู้ส่ง
A0034 G1-4 แม่ขวัญ หินตะกอน Sandstone - งาว ลำปาง ธีระพล วงษ์ประยูร
A1380 G13-38 เหมืองหินศ หินอัคนี Basalt (mugeartie) ต.อิสาณ เมือง บุรีรัมย์ ธวัชชัย เชื้อเหล่าวานิช
A1550-Pow G14-4 เหมืองหินค หินอัคนี Basalt (hawaiite) ต.หนองหัวแรต โชคชัย นครราชสีมา ธวัชชัย เชื้อเหล่าวานิช
A1394 G13-40 เหมืองศิลา หินอัคนี Basalt (nepheline hawaiite) ต.ภูฝ้าย ขุนหาญ ศรีษะเกษ ธวัชชัย เชื้อเหล่าวานิช
A0157 G1-30 เขาหญิง หินอัคนี mugearite หินบะซอลต์ เนื้อแน่น เม็ดละเอียดและเม็ดหยาบ แกร่ง สีเทาแกมเขียว เมือง สุรินทร์ มานพ รักษาสกุลวงศ์
A1610 G14-8 เขาพระ หินตะกอน Fossiliferous sandstone ทับคาง เขาย้อย เพชรบุรี กิตติ ขาววิเศษ
XF0020 เขาถ่าน ท่าหิน สวี ชุมพร กิตติ ขาววิเศษ
A1609 G14-8 เขาตาม่องล หินตะกอน Laminated sandstone อ่าวน้อย เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ กิตติ ขาววิเศษ
A1816 G14-29 เขากระโดง หินอัคนี Basalt (hawaiite) high weathered floating bs เสม็ด เมือง บุรีรัมย์ วรกิจ ขาวจันทร์
A1817 G14-29 เขากระโดง หินอัคนี Basalt (hawaiite) high weathered floating bs เสม็ด เมือง บุรีรัมย์ วรกิจ ขาวจันทร์
Q0184 G5-4 หาดแม่รำพึ จุดเก็บทรายแก้วพื้นที่ศักยภาพ ตะพง ความลึก เมือง ระยอง ส่วนมาตรฐานทรัพยากรแร่ สทร.
Q0306 G5-6 หาดพะยูน พื้นที่ชายทะเลหาดพยูน อำเภอบ้านฉาง บ้านฉาง ระยอง ส่วนมาตรฐานทรัพยากรแร่ สทร.
Q0185 G5-4 หาดน้ำริน จุดเก็บทรายแก้วพื้นที่ศักยภาพ ซากพง ความลึก บ้านฉาง ระยอง ส่วนมาตรฐานทรัพยากรแร่ สทร.
A1395 G13-40 ห้วยแม่ปั๊ หินอัคนี Basalt (hawaiite) เกาะคา ลำปาง ธวัชชัย เชื้อเหล่าวานิช
A1390/1 G13-39 ศิลาสมบูรณ ธวัชชัย เชื้อเหล่าวานิช
A1390/2 G13-39 ศิลาสมบูรณ ธวัชชัย เชื้อเหล่าวานิช
A0985 10 วัดถ้ำผาวั หินตะกอน Limestone นาด้วง เลย สันติ ลีวงศ์เจริญ,นางสาววารุณี ยะถากรรม
A0986 10 วัดถ้ำผาวั หินตะกอน Limestone นาด้วง เลย สันติ ลีวงศ์เจริญ,นางสาววารุณี ยะถากรรม
FS0034 G5-24 ลท.2 หินตะกอน Arkosic sandstone Houaymo เวียงจันทน์ กิตติ ขาววิเศษ
FS0035 G5-24 ลท.14 หินตะกอน Rock salt Thongmang เวียงจันทน์ กิตติ ขาววิเศษ
XA0176 พนมสวาย บะซอลต์ นาบัว เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ วรกิจ ขาวจันทร์
XA0177 พนมสวาย บะซอลต์ นาบัว เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ วรกิจ ขาวจันทร์
Q0277 G5-6 พ5-5ล ทรายแก้วล้างพื้นที่ศักยภาพ กร่ำ-ซากโดน ความลึก 60-100 cm. แกลง ระยอง ส่วนมาตรฐานทรัพยากรแร่ สทร.
Q0070 G5-2 พ5-5 จุดเก็บทรายแก้วพื้นที่ศักยภาพ กร่ำ-ชากโดน ลึก 30-60 เซนติเมตร แกลง ระยอง ส่วนมาตรฐานทรัพยากรแร่ สทร.
Q0276 G5-6 พ5-4ล ทรายแก้วล้างพื้นที่ศักยภาพ กร่ำ-เนินฆ้อ ความลึก 0-100 cm. แกลง ระยอง ส่วนมาตรฐานทรัพยากรแร่ สทร.
Q0069 G5-2 พ5-4 จุดเก็บทรายแก้วพื้นที่ศักยภาพ กร่ำ-เนินฆ้อ ลึก 0-100 เซนติเมตร แกลง ระยอง ส่วนมาตรฐานทรัพยากรแร่ สทร.
Q0275 G5-6 พ5-3ล ทรายแก้วล้างพื้นที่ศักยภาพ กร่ำ-เนินฆ้อ ความลึก 20-50 cm. แกลง ระยอง ส่วนมาตรฐานทรัพยากรแร่ สทร.
Q0068 G5-2 พ5-3 จุดเก็บทรายแก้วพื้นที่ศักยภาพ กร่ำ-เนินฆ้อ ลึก 20-50 เซนติเมตร แกลง ระยอง ส่วนมาตรฐานทรัพยากรแร่ สทร.
Q0274 G5-6 พ5-2ล ทรายแก้วล้างพื้นที่ศักยภาพ กร่ำ-เนินฆ้อ ความลึก 60-100 cm. แกลง ระยอง ส่วนมาตรฐานทรัพยากรแร่ สทร.
Q0067 G5-2 พ5-2 จุดเก็บทรายแก้วพื้นที่ศักยภาพ กร่ำ-เนินฆ้อ ลึก 60-100 เซนติเมตร แกลง ระยอง ส่วนมาตรฐานทรัพยากรแร่ สทร.
Q0273 G5-6 พ5-1ล ทรายแก้วล้างพื้นที่ศักยภาพ กร่ำ-เนินฆ้อ ความลึก 30-60 cm. แกลง ระยอง ส่วนมาตรฐานทรัพยากรแร่ สทร.
Q0290 G5-6 พ4-9ล ทรายแก้วล้างพื้นที่ศักยภาพ กร่ำ-ซากโดน ความลึก 30-170 cm. แกลง ระยอง ส่วนมาตรฐานทรัพยากรแร่ สทร.
Q0084 G5-2 พ4-9 จุดเก็บทรายแก้วพื้นที่ศักยภาพ กร่ำ-ชากโดน ลึก 30-170 เซนติเมตร แกลง ระยอง ส่วนมาตรฐานทรัพยากรแร่ สทร.
Q0289 G5-6 พ4-8ล ทรายแก้วล้างพื้นที่ศักยภาพ กร่ำ-ซากโดน ความลึก 20-50 cm. แกลง ระยอง ส่วนมาตรฐานทรัพยากรแร่ สทร.
Q0083 G5-2 พ4-8 จุดเก็บทรายแก้วพื้นที่ศักยภาพ กร่ำ-ชากโดน ลึก 20-50 เซนติเมตร แกลง ระยอง ส่วนมาตรฐานทรัพยากรแร่ สทร.
Q0287 G5-6 พ4-7ล ทรายแก้วล้างพื้นที่ศักยภาพ กร่ำ-ซากโดน ความลึก 0-50 cm. แกลง ระยอง ส่วนมาตรฐานทรัพยากรแร่ สทร.
Q0288 G5-6 พ4-7ล ทรายแก้วล้างพื้นที่ศักยภาพ กร่ำ-ซากโดน ความลึก 50-100 cm. แกลง ระยอง ส่วนมาตรฐานทรัพยากรแร่ สทร.
Q0082 G5-2 พ4-7-2 จุดเก็บทรายแก้วพื้นที่ศักยภาพ กร่ำ-ชากโดน ลึก 50-100 เซนติเมตร แกลง ระยอง ส่วนมาตรฐานทรัพยากรแร่ สทร.
Q0081 G5-2 พ4-7-1 จุดเก็บทรายแก้วพื้นที่ศักยภาพ กร่ำ-ชากโดน ลึก 0-50 เซนติเมตร แกลง ระยอง ส่วนมาตรฐานทรัพยากรแร่ สทร.
Q0080 G5-2 พ4-6 จุดเก็บทรายแก้วพื้นที่ศักยภาพ กร่ำ-ชากโดน ลึก 50-70 เซนติเมตร แกลง ระยอง ส่วนมาตรฐานทรัพยากรแร่ สทร.
Q0286 G5-6 พ4-5ล ทรายแก้วล้างพื้นที่ศักยภาพ กร่ำ-ซากโดน ความลึก 30-80 cm. แกลง ระยอง ส่วนมาตรฐานทรัพยากรแร่ สทร.
Q0079 G5-2 พ4-5 จุดเก็บทรายแก้วพื้นที่ศักยภาพ กร่ำ-ชากโดน ลึก 30-80 เซนติเมตร แกลง ระยอง ส่วนมาตรฐานทรัพยากรแร่ สทร.
Q0285 G5-6 พ4-4ล ทรายแก้วล้างพื้นที่ศักยภาพ กร่ำ-ซากโดน ความลึก 0-60 cm. แกลง ระยอง ส่วนมาตรฐานทรัพยากรแร่ สทร.
Q0078 G5-2 พ4-4 จุดเก็บทรายแก้วพื้นที่ศักยภาพ กร่ำ-ชากโดน ลึก 0-60 เซนติเมตร แกลง ระยอง ส่วนมาตรฐานทรัพยากรแร่ สทร.
Q0283 G5-6 พ4-3ล ทรายแก้วล้างพื้นที่ศักยภาพ กร่ำ-ซากโดน ความลึก 0-40 cm. แกลง ระยอง ส่วนมาตรฐานทรัพยากรแร่ สทร.
Q0284 G5-6 พ4-3ล ทรายแก้วล้างพื้นที่ศักยภาพ กร่ำ-ซากโดน ความลึก 40-100 cm. แกลง ระยอง ส่วนมาตรฐานทรัพยากรแร่ สทร.
Q0077 G5-2 พ4-3-2 จุดเก็บทรายแก้วพื้นที่ศักยภาพ กร่ำ-ชากโดน ลึก 40-100 เซนติเมตร แกลง ระยอง ส่วนมาตรฐานทรัพยากรแร่ สทร.
Q0076 G5-2 พ4-3-1 จุดเก็บทรายแก้วพื้นที่ศักยภาพ กร่ำ-ชากโดน ลึก 0-40 เซนติเมตร แกลง ระยอง ส่วนมาตรฐานทรัพยากรแร่ สทร.
Q0281 G5-6 พ4-2ล ทรายแก้วล้างพื้นที่ศักยภาพ กร่ำ-ซากโดน ความลึก 0-40 cm. แกลง ระยอง ส่วนมาตรฐานทรัพยากรแร่ สทร.
Q0282 G5-6 พ4-2ล ทรายแก้วล้างพื้นที่ศักยภาพ กร่ำ-ซากโดน ความลึก 40-100 cm. แกลง ระยอง ส่วนมาตรฐานทรัพยากรแร่ สทร.
Q0075 G5-2 พ4-2-2 จุดเก็บทรายแก้วพื้นที่ศักยภาพ กร่ำ-ชากโดน ลึก 40-100 เซนติเมตร แกลง ระยอง ส่วนมาตรฐานทรัพยากรแร่ สทร.
Q0074 G5-2 พ4-2-1 จุดเก็บทรายแก้วพื้นที่ศักยภาพ กร่ำ-ชากโดน ลึก 0-40 เซนติเมตร แกลง ระยอง ส่วนมาตรฐานทรัพยากรแร่ สทร.
Q0278 G5-6 พ4-1ล ทรายแก้วล้างพื้นที่ศักยภาพ กร่ำ-ซากโดน ความลึก 0-30 cm. แกลง ระยอง ส่วนมาตรฐานทรัพยากรแร่ สทร.
Q0279 G5-6 พ4-1ล ทรายแก้วล้างพื้นที่ศักยภาพ กร่ำ-ซากโดน ความลึก 30-90 cm. แกลง ระยอง ส่วนมาตรฐานทรัพยากรแร่ สทร.
Q0280 G5-6 พ4-1ล ทรายแก้วล้างพื้นที่ศักยภาพ กร่ำ-ซากโดน ความลึก 90-100 cm. แกลง ระยอง ส่วนมาตรฐานทรัพยากรแร่ สทร.
Q0073 G5-2 พ4-1-3 จุดเก็บทรายแก้วพื้นที่ศักยภาพ กร่ำ-ชากโดน ลึก 90-100 เซนติเมตร แกลง ระยอง ส่วนมาตรฐานทรัพยากรแร่ สทร.
Q0072 G5-2 พ4-1-2 จุดเก็บทรายแก้วพื้นที่ศักยภาพ กร่ำ-ชากโดน ลึก 30-90 เซนติเมตร แกลง ระยอง ส่วนมาตรฐานทรัพยากรแร่ สทร.
Q0071 G5-2 พ4-1-1 จุดเก็บทรายแก้วพื้นที่ศักยภาพ กร่ำ-ชากโดน ลึก 0-30 เซนติเมตร แกลง ระยอง ส่วนมาตรฐานทรัพยากรแร่ สทร.
Q0297 G5-6 พ3-4ล ทรายแก้วล้างพื้นที่ศักยภาพ ซากพง ความลึก 0-50 cm. แกลง ระยอง ส่วนมาตรฐานทรัพยากรแร่ สทร.
Q0092 G5-2 พ3-4-2 จุดเก็บทรายแก้วพื้นที่ศักยภาพ ชากพง ลึก 50-100 เซนติเมตร แกลง ระยอง ส่วนมาตรฐานทรัพยากรแร่ สทร.
Q0091 G5-2 พ3-4-1 จุดเก็บทรายแก้วพื้นที่ศักยภาพ ชากพง ลึก 0-50 เซนติเมตร แกลง ระยอง ส่วนมาตรฐานทรัพยากรแร่ สทร.
Q0295 G5-6 พ3-3ล ทรายแก้วล้างพื้นที่ศักยภาพ ซากพง ความลึก 0-70 cm. แกลง ระยอง ส่วนมาตรฐานทรัพยากรแร่ สทร.
Q0296 G5-6 พ3-3ล ทรายแก้วล้างพื้นที่ศักยภาพ ซากพง ความลึก 70-100 cm. แกลง ระยอง ส่วนมาตรฐานทรัพยากรแร่ สทร.
Q0090 G5-2 พ3-3-2 จุดเก็บทรายแก้วพื้นที่ศักยภาพ ชากพง ลึก 70-100 เซนติเมตร แกลง ระยอง ส่วนมาตรฐานทรัพยากรแร่ สทร.
Q0089 G5-2 พ3-3-1 จุดเก็บทรายแก้วพื้นที่ศักยภาพ ชากพง ลึก 0-70 เซนติเมตร แกลง ระยอง ส่วนมาตรฐานทรัพยากรแร่ สทร.
Q0293 G5-6 พ3-2ล ทรายแก้วล้างพื้นที่ศักยภาพ ซากพง ความลึก 0-50 cm. แกลง ระยอง ส่วนมาตรฐานทรัพยากรแร่ สทร.
Q0294 G5-6 พ3-2ล ทรายแก้วล้างพื้นที่ศักยภาพ ซากพง ความลึก 50-100 cm. แกลง ระยอง ส่วนมาตรฐานทรัพยากรแร่ สทร.
Q0088 G5-2 พ3-2-2 จุดเก็บทรายแก้วพื้นที่ศักยภาพ ชากพง ลึก 50-110 เซนติเมตร แกลง ระยอง ส่วนมาตรฐานทรัพยากรแร่ สทร.
Q0087 G5-2 พ3-2-1 จุดเก็บทรายแก้วพื้นที่ศักยภาพ ชากพง ลึก 0-50 เซนติเมตร แกลง ระยอง ส่วนมาตรฐานทรัพยากรแร่ สทร.
Q0291 G5-6 พ3-1ล ทรายแก้วล้างพื้นที่ศักยภาพ ซากพง ความลึก 10-50 cm. แกลง ระยอง ส่วนมาตรฐานทรัพยากรแร่ สทร.
Q0292 G5-6 พ3-1ล ทรายแก้วล้างพื้นที่ศักยภาพ ซากพง ความลึก 50-100 cm. แกลง ระยอง ส่วนมาตรฐานทรัพยากรแร่ สทร.
Q0086 G5-2 พ3-1-2 จุดเก็บทรายแก้วพื้นที่ศักยภาพ ชากพง ลึก 50-100 เซนติเมตร แกลง ระยอง ส่วนมาตรฐานทรัพยากรแร่ สทร.
Q0085 G5-2 พ3-1-1 จุดเก็บทรายแก้วพื้นที่ศักยภาพ ชากพง ลึก 10-50 เซนติเมตร แกลง ระยอง ส่วนมาตรฐานทรัพยากรแร่ สทร.
Q0298 G5-6 พ2-1ล ทรายแก้วล้างพื้นที่ศักยภาพ แกลง ความลึก 30-60 cm. เมือง ระยอง ส่วนมาตรฐานทรัพยากรแร่ สทร.
Q0093 G5-2 พ2-1 จุดเก็บทรายแก้วพื้นที่ศักยภาพ แกลง ลึก 30-60 เซนติเมตร เมืองระยอง ระยอง ส่วนมาตรฐานทรัพยากรแร่ สทร.
Q0104 G5-2 พ1-9 จุดเก็บทรายแก้วพื้นที่ศักยภาพ ตะพง ลึก 50-200 เซนติเมตร เมืองระยอง ระยอง ส่วนมาตรฐานทรัพยากรแร่ สทร.
Q0103 G5-2 พ1-8 จุดเก็บทรายแก้วพื้นที่ศักยภาพ ตะพง ลึก 30-180 เซนติเมตร เมืองระยอง ระยอง ส่วนมาตรฐานทรัพยากรแร่ สทร.
Q0102 G5-2 พ1-7 จุดเก็บทรายแก้วพื้นที่ศักยภาพ ตะพง ลึก 100-200 เซนติเมตร เมืองระยอง ระยอง ส่วนมาตรฐานทรัพยากรแร่ สทร.
Q0101 G5-2 พ1-6 จุดเก็บทรายแก้วพื้นที่ศักยภาพ ตะพง ลึก 0-200 เซนติเมตร เมืองระยอง ระยอง ส่วนมาตรฐานทรัพยากรแร่ สทร.
Q0100 G5-2 พ1-5 จุดเก็บทรายแก้วพื้นที่ศักยภาพ ตะพง ลึก 120-200 เซนติเมตร เมืองระยอง ระยอง ส่วนมาตรฐานทรัพยากรแร่ สทร.
Q0099 G5-2 พ1-4 จุดเก็บทรายแก้วพื้นที่ศักยภาพ ตะพง ลึก 100-200 เซนติเมตร เมืองระยอง ระยอง ส่วนมาตรฐานทรัพยากรแร่ สทร.
Q0098 G5-2 พ1-3-2 จุดเก็บทรายแก้วพื้นที่ศักยภาพ ตะพง ลึก 80-150 เซนติเมตร เมืองระยอง ระยอง ส่วนมาตรฐานทรัพยากรแร่ สทร.
Q0097 G5-2 พ1-3-1 จุดเก็บทรายแก้วพื้นที่ศักยภาพ ตะพง ลึก 0-80 เซนติเมตร เมืองระยอง ระยอง ส่วนมาตรฐานทรัพยากรแร่ สทร.
Q0096 G5-2 พ1-2 จุดเก็บทรายแก้วพื้นที่ศักยภาพ ตะพง ลึก 0-100 เซนติเมตร เมืองระยอง ระยอง ส่วนมาตรฐานทรัพยากรแร่ สทร.
Q0105 G5-2 พ1-10 จุดเก็บทรายแก้วพื้นที่ศักยภาพ ตะพง ลึก 30-180 เซนติเมตร เมืองระยอง ระยอง ส่วนมาตรฐานทรัพยากรแร่ สทร.
Q0095 G5-2 พ1-1-2 จุดเก็บทรายแก้วพื้นที่ศักยภาพ ตะพง ลึก 60-80 เซนติเมตร เมืองระยอง ระยอง ส่วนมาตรฐานทรัพยากรแร่ สทร.
Q0094 G5-2 พ1-1-1 จุดเก็บทรายแก้วพื้นที่ศักยภาพ ตะพง ลึก 20-60 เซนติเมตร เมืองระยอง ระยอง ส่วนมาตรฐานทรัพยากรแร่ สทร.
A1359 G13-36 บ้านค้างตะ หินอัคนี Basalt บ่อเหล็กลอง ลอง แพร่ ธวัชชัย เชื้อเหล่าวานิช
M0126 บ.หน้าคลองท่อม คลองท่อม กระบี่
FS0033 G5-24 ทล.EX2 หินตะกอน Arkosic sandstone Houayhintap เวียงจันทน์ กิตติ ขาววิเศษ
FS0032 G5-24 ทล.EX1 หินตะกอน Conglomerate Kaiso เวียงจันทน์ กิตติ ขาววิเศษ
XA0049 กม. 12.1 อ่างขาง
Q0237 G5-5 ก.ย.-04 ทรายอก้วเหมืองบริษัทตะวันออกพัฒนา จำกัด แกลง ระยอง ส่วนมาตรฐานทรัพยากรแร่ สทร.
A0791 28 Z-46 หินตะกอน Sandstone Pale green to gray, apharnitic texture, mafic mineral spot, dense. นรรัตน์ บุญกันภัย
A0790 28 Z-45/2 หินตะกอน Mudstone Light gray, apharnitic texture, cryptocrystaline, dense. นรรัตน์ บุญกันภัย
A0789 28 Z-45/1 หินตะกอน Mudstone นรรัตน์ บุญกันภัย
A0788 28 Z-41/2 หินอัคนี Granite นรรัตน์ บุญกันภัย
A0787 27 Z-41/1 หินอัคนี Granite Purplish red (maroon), fine to medium grained, siliceous, less Mica (5%), poor to moderate compaction. นรรัตน์ บุญกันภัย
A0786 27 Z-40 หินอัคนี Granite Light brown, medium to coarse grained, well sorted, high sphere, sub roundness to well roundness, composed of Qoartz and rock fragment, loose. นรรัตน์ บุญกันภัย
A0785 27 Z-38 หินอัคนี Granite Light gray, medium to coarse grained, well sorted, high sphere, sub roundness to well roundness, siliceous,high compaction, quartz arenite. นรรัตน์ บุญกันภัย
รายการที่ 1 to 100 of 5106