ผลการค้นหาพบ 5933 รายการ
รายการที่ 21 to 40 of 5933
A0021 หินตะกอน หินทรายเนื้อภูเขาไฟ ปางมะค่า ขาณุวรลักษบุรี นครสวรรค์ สันติ ลีวงศ์เจริญ
A0022 หินอัคนี หินเถ้าภูเขาไฟ ปางมะค่า ขาณุวรลักษบุรี นครสวรรค์ สันติ ลีวงศ์เจริญ
A0023 หินแปร calc-silicate หัวเมือง เมืองปาน ลำปาง ธีระพล วงษ์ประยูร
A0024 หินตะกอน Limestone- conglomerate ห้วยชมภู เมือง เชียงราย ธีระพล วงษ์ประยูร
A0025 หินตะกอน lime-nodule cgl บ้านหวด งาว ลำปาง ธีระพล วงษ์ประยูร
A0026 หินอัคนี tuff บ้านดง แม่เมาะ ลำปาง ธีระพล วงษ์ประยูร
A0027 หินตะกอน limestone บ้านร้อง งาว ลำปาง ธีระพล วงษ์ประยูร
A0028 หินตะกอน limestone บ้านร้อง งาว ลำปาง ธีระพล วงษ์ประยูร
A0029 หินตะกอน Oolitic limestone บ้านดง แม่เมาะ ลำปาง ธีระพล วงษ์ประยูร
A0030 หินตะกอน reddish brown Mudstone บ้านหวด งาว ลำปาง ธีระพล วงษ์ประยูร
A0031 หินตะกอน reddish brown Cgl จางเหนือ แม่เมาะ ลำปาง ธีระพล วงษ์ประยูร
A0032 หินตะกอน Cgl บ้านดง แม่เมาะ ลำปาง ธีระพล วงษ์ประยูร
A0033 หินตะกอน Limestone แม่สุก แจ้ห่ม ลำปาง ธีระพล วงษ์ประยูร
A0034 หินตะกอน Sandstone บ้านร้อง งาว ลำปาง ธีระพล วงษ์ประยูร
A0035 หินอัคนี Agglomerate, Tuff จางเหนือ แม่เมาะ ลำปาง ธีระพล วงษ์ประยูร
A0036 หินตะกอน Limestone บ้านอ้อน งาว ลำปาง ธีระพล วงษ์ประยูร
A0037 หินตะกอน limestone บ้านร้อง งาว ลำปาง ธีระพล วงษ์ประยูร
A0038 หินตะกอน Limestone บ้านโป่ง งาว ลำปาง ธีระพล วงษ์ประยูร
A0039 หินแปร marble หนองกระโดน เมือง นครสวรรค์ นรรัตน์ บุญกันภัย
A0040 หินอัคนี granite ปางสวรรค์ กิ่ง-ชุมตาบง นครสวรรค์ นรรัตน์ บุญกันภัย