ตัวอย่างทางธรณีวิทยา มาตรฐานคลังตัวอย่าง ความเป็นมา เอกสารเผยแพร่ ติดต่อเรา
หน้าหลัก > ข้อมูลบริการ > ระบบติดตามคำขอใช้บริการ
ระบบติดตามคำขอใช้บริการ
ขั้นตอนการขอใช้บริการระบบติดตามคำขอใช้บริการตัวอย่างทางธรณีวิทยา
เลขที่คำขอ ประเภทคำขอ
ชื่อผู้ขอใช้บริการ สถานะคำขอ
วันที่รับเรื่อง ถึงวันที่

รายการที่ 1 - 3 จาก 6
วันที่รับเรื่อง เลขที่คำขอ ชื่อผู้ขอใช้บริการ จำนวนรายการ สถานะการขอบริการ
2018-02-18 02:00:08 DMR2018-8 นายนายคมเพชร เพชรคงสกุล 2 อนุมัติ
2018-02-17 13:48:06 DMR2018-7 นายนายคมเพชร เพชรคงสกุล - ไม่อนุมัติ
2018-02-17 13:45:57 DMR2018-6 นายนายคมเพชร เพชรคงสกุล - ไม่อนุมัติ
รายการที่ 1 to 3 of 6